Algeria 2023

Wszystkie zdjęcia z wyprawy (ponad 500) znajdują się opisach poszczególnych dni.

Dzień 0, Dzień 1, Dzień 2, Dzień 3
Dzień 4, Dzień 5, Dzień 6, Dzień 7
Podsumowanie

Poniżej skromny skrót: